BRF Ängsgräset finns på Facebook

facebook_security_fb-865x452

BRF Ängsgräset finns på Facebook. Detta är en sluten grupp för oss som bor här på Responsgatan 5. Gruppen kan vi använda för att dela med oss av information som kan vara intressant för alla i huset.

Facebook sidan ska dock inte förväxlas med felanmälan, utan detta skall alltid göras via epost till styrelsen.

Gå med i Facebookgruppen här

Gårdsstädning och loppis söndagen den 24 maj

fall-cleaning-tips

Precis som vanligt anordnar vi städdagen tillsammas med våra grannföreningar. Vi träffas på gården klockan 10.00 och fördelar dagens arbetsuppgifter. När vi städat klart blir det gemensam grillning!

Det kommer finnas en container för grovsopor på plats under helgen. Vi kommer också ha en gårdsloppis i samband till städdagen. Var och en ansvar för sin eventuella loppisförsäljning.

Välkomna!

/Styrelsen

Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Ängsgräset

Årsstämma-klubba

Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Ängsgräset

Datum: torsdagen den 16 oktober 2014
Tid: klockan 18:00
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (bredvid Telefonplans bibliotek)

Dagordning årsstämma

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Val av valberedning
17. Propositioner
18. Motioner
19. Stämmans avslutande

Motioner till föreningens årsstämma kan inlämnas till och med 6/10. Maila till föreningens mail: brfangsgraset@gmail.com eller lämna din motion i föreningens postlåda.

Årsredovisning finns tillgänglig på stämman och från och med den 13/10 finns den att hämta i pappersformat hos Carin Jahn, plan 4. Du kan också maila till föreningsmailen för att beställa ett ex av årsredovisningen.

Efter stämman träffas vi i vår entré för att mingla, vi bjuder också på lite gott att äta och dricka. Vi vill därför att ni som har för avsikt att delta meddelar detta till föreningens mailbox senast den 13/10.

Väl mött,
Styrelsen för Brf Ängsgräset

Dags för vårstädning!

Lördagen den 24 maj är det dags för gårdsstädning tillsammans med våra grannföreningar. Vi träffas vid poolen klockan 10.00.

När städningen är klar drar vi igång grillar och mingel på gården. Vi hoppas på lika god uppslutning som förra året!

Inför gårdsstädningen kommer vi som vanligt ställa ut en container för grovsopor. Containern finns på plats under både lördagen och söndagen.

Välkomna!

Vårhälsningar,
Styrelsen

Nya soprummet är klart

Nu är ombyggnationen av soprummet och barnvagnsrummet klar.

I soprummet finns nu nya kärl för tidnings- och pappersretur, kartong och förpackningar, plast, metall, ofärgat- och färgat glas samt för batterier.

Under föreningens städdag längre fram i vår kommer vi också sätta upp krokar och hyllor i barnvagnsrummet.

/Styrelsen

 

Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Ängsgräset

Datum: torsdagen den 10 oktober 2013
Tid: 18:30
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (bredvid Telefonplans bibliotek)

Dagordning årsstämma
1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsen årsredovisning.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter.
13. Arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och suppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Proposition källsortering (PDF: Proposition källsortering)
18. Motioner.
19. Stämmans avslutande.

Motioner till föreningens årsstämma kan inlämnas till och med 1/10. Maila till  föreningens mail: brfangsgraset@gmail.com eller lämna din motion i föreningens  postlåda.

Årsredovisning finns tillgänglig på stämman och från och med den 3/10 finns den att  hämta i pappersformat hos Carin Jahn, plan 4. Du kan också maila till föreningsmailen  för att beställa ett ex av årsredovisningen.

Efter stämman träffas vi i vår entré för att mingla, vi bjuder också på lite gott att äta och dricka. Vi vill därför att ni som har för avsikt att delta meddelar detta till föreningens mailbox senast den 7/10.

Väl mött,
Styrelsen för Brf Ängsgräset

Ombyggnad av cykelrum

Den 2 september drar vi äntligen igång ombyggnaden av vårt cykelrum. Cykelrummet kommer bli i två plan med gott om plats för allas cyklar. Vi räknar med att arbetet tar omkring två veckor.

Inför byggstarten måste cykelrummet tömmas. Var och en ansvarar för att flytta sin/sina cykla inför ombyggnationen.

Kom ihåg att det inte är tillåtet att ställa cyklar i trapphuset eftersom alla utrymningsvägar måste hållas fria.

Vid frågor om ombyggnaden, kontakta styrelsen.

Hälsningar,
Styrelsen

Ny förvaltare från 1 juli

Nytorget Fastigheter AB tar över som förvaltare för fastigheten från och med den 1 juli 2013.

Observera att avgiften ska betalas in till ett nytt bankgironummer och att gamla autogiromedgivande inte längre gäller. Mer information finns i utskicken som gått ut till alla medlemmar i föreningen.

Kontakta styrelsen eller Nytorget Fastigheter AB om ni har några frågor!

Glad sommar hälsar styrelsen!

Vårstädning

På lördag, den18 maj, är det dags för vår årliga gårdsstädning!

I år städar vi tillsammans med systerföreningarna runt gården, brf Ängsblomman och brf Blomsteräng.

Precis som förra året ställer vi upp en container för grovsopor så att alla medlemmar kan passa på att vårstäda i sina lägenheter och förråd samtidigt som gårdsstädningen.

Städdagen avslutas med korvgrillning på den nystädade gården.

Vi ses i entrén på lördag klockan 11.00!

Våriga hälsningar,
Styrelsen i brf Ängsgräset