Föreningsstämma

En gång om året hålls en föreingsstämma. Styrelsen skickar ut en kallelse till alla medlemmar inför mötet som hålls i oktober/november.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Ängsgräset

Datum: torsdagen den 16 oktober 2014
Tid: klockan 18:00
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (bredvid Telefonplans bibliotek)

Dagordning årsstämma

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Val av valberedning
17. Propositioner
18. Motioner
19. Stämmans avslutande

Motioner till föreningens årsstämma kan inlämnas till och med 6/10. Maila till föreningens mail: brfangsgraset@gmail.com eller lämna din motion i föreningens postlåda.

Årsredovisning finns tillgänglig på stämman och från och med den 13/10 finns den att hämta i pappersformat hos Carin Jahn, plan 4. Du kan också maila till föreningsmailen för att beställa ett ex av årsredovisningen.

Efter stämman träffas vi i vår entré för att mingla, vi bjuder också på lite gott att äta och dricka. Vi vill därför att ni som har för avsikt att delta meddelar detta till föreningens mailbox senast den 13/10.

Väl mött, Styrelsen för Brf Ängsgräset

———————————————————————————————-

Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Ängsgräset

Datum: torsdagen den 10 oktober 2013
Tid: 18:30
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (bredvid Telefonplans bibliotek)

Dagordning årsstämma
1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsen årsredovisning.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter.
13. Arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och suppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Proposition källsortering (PDF: Proposition källsortering)
18. Motioner.
19. Stämmans avslutande.

Motioner till föreningens årsstämma kan inlämnas till och med 1/10. Maila till  föreningens mail: brfangsgraset@gmail.com eller lämna din motion i föreningens  postlåda.

Årsredovisning finns tillgänglig på stämman och från och med den 3/10 finns den att  hämta i pappersformat hos Carin Jahn, plan 4. Du kan också maila till föreningsmailen  för att beställa ett ex av årsredovisningen.

Efter stämman träffas vi i vår entré för att mingla, vi bjuder också på lite gott att äta och dricka. Vi vill därför att ni som har för avsikt att delta meddelar detta till föreningens mailbox senast den 7/10.

Väl mött,
Styrelsen för Brf Ängsgräset

———————————————————————————————————————-

Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Ängsgräset

Datum: 2012-10-17
Tid: 18:00
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (bredvid Telefonplans bibliotek)

Dagordning vid årstämma 2012 i Brf. Ängsgräset, org. nr 769616-7613

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande
 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 5. Utseende av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Arvode åt styrelse och revisorer
 14. Stadgeändring
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och suppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och frågor väckta av medlem enligt 39 §
 19. Stämmans avslutande

Motioner till föreningens årsstämma kan inlämnas till och med 6/10-12, antingen genom att maila till föreningen: brfangsgraset@gmail.com eller genom att lämna din motion i föreningens postlåda i entrén.

Årsredovisning finns att tillgå på stämman och från och med 10/10-12 finns den att hämta i pappersformat hos ordförande Carin Jahn, plan 4.

Du kan också maila till föreningens mail för att beställa ett ex av årsredovisningen.

Efter avslutad stämma bjuder vi på lite gott att äta och dricka i vår entré hemma på Responsgatan, vi vill därför gärna att ni senast den 12/10-12 meddelar om ni kommer! Maila gärna till vår mailbox eller lägg en lapp i postboxen.

Väl mött!

Styrelsen för Brf Ängsgräset

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s